Gegevens Stichting – Com in beeld
1267
page-template-default,page,page-id-1267,bridge-core-2.5.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-25.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Gegevens Stichting – Com in beeld

 • Naam instelling: Stichting Com in Beeld
 • Organisatie:
 • RSIN: 854819113
 • Postadres: Lloydstraat 13G, 3024 EA, Rotterdam
 • Statutaire bestuurssamenstelling:
  • Voorzitter: Ronald Spanjers
  • Bestuurslid: Bert Steenbergen
  • Bestuurslid/penningmeester: Albert Boelen

Commissie voor advies:

  • Bas Agterberg
  • Dhr. Toon Kuijs, directeur Stichting VierTaal
 • Hoofdlijnen van het beleidsplan:
  • De stichting is opgericht op 20 januari 2015
  • De activiteiten in het eerste jaar zullen voornamelijk bestaan uit het opbouwen van een professionele organisatie;
  • Er zijn een aantal projecten in ontwikkeling waarvan er in ieder geval één project zal worden uitgevoerd in 2015. Zo doen wij bijvoorbeeld een project rondom de start van de Tour de France.
  • De Stichting heeft geen winstoogmerk voor zover dit niet ten dienste staat van de doelstelling.
  • Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
   • Schenkingen, erfstellingen en legaten;
   • Subsidies en donaties;
   • Alle andere verkrijgingen en baten.
  • Beloningsbeleid personeel volgens CAO onderwijs en zorg
  • Beloningsbeleid bestuur:
   • De leden van het bestuur genieten geen beloning van hun werkzaamheden.
   • Stichting Com in Beeld volgt in de salariëring van haar medewerkers de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Ook de beloning van een eventuele directeur valt binnen deze CAO. Hiermee blijft de beloning ruim onder het gestelde in de Wet Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
   • De leden van het bestuur genieten geen beloning van hun werkzaamheden alleen eventuele onkosten (reiskosten).
  • Samenwerkingen:
   • Beeld en Geluid
   • Nederlands Film fonds
   • Filmproducent Bilder
   • ETNOS film
   • Mediawijsheid
   • Radboud Universiteit Nijmegen
   • Dundee University, United Kingdom
 • Doelstellingen: het vergroten van de zelfregie en maatschappelijke participatie van mensen met een communicatieve beperking, ten gevolge van een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, psychische en/of gedragsproblemen en/of chronische ziekte.
 • Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2015. De stichting zal binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar een jaarrekening publiceren op haar website.
 • De Stichting zal binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een activiteitenverslag publiceren over het afgelopen jaar.